top of page

Ξεκινά στις 22/2/2021 η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).


Υπεγράφη σήμερα από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Γιάννη Τσακίρη, η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό».


Στόχος της νέας δράσης είναι να στηριχθεί η λειτουργία των ΜμΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους χώρους τους και να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.


Με τη νέα Δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. Ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου.


Δικαιούχοι της δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα), διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.


Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019 και νεοσύστατες εφόσον έχουν συσταθεί μετά την ημερομηνία αυτή.


Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε τριάντα μία (31) ημέρες, ήτοι από 22/2/2021 μέχρι και 24/3/2021.


Σημειώνεται ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στις 11/1/2021 σε προ-δημοσίευση της Δράσης «e-λιανικό» με στόχο αφενός να ενημερωθούν εγκαίρως και να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους οι δυνητικά επιλέξιμες επιχειρήσεις και αφετέρου να διατυπωθούν/υποβληθούν προτάσεις και απόψεις από αυτές, πάνω στα διάφορα θέματα της πρόσκλησης.

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την διαβούλευση που προηγήθηκε στην Δράση :


• Εφαρμόζεται πλέον συγκριτική αξιολόγηση, έτσι ώστε να αποφευχθούν προβλήματα/λάθη στην υποβολή των αιτήσεων για χάρη της γρήγορης υποβολής.


• Εξειδικεύεται η στόχευση της πρόσκλησης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στο Λιανικό εμπόριο διαφόρων ειδών (ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα).


• Δίνεται βαρύτητα στις επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, έτσι ώστε επιχειρήσεις με μεγάλη μείωση του κύκλου εργασιών τους να προηγούνται στην σχετική λίστα κατάταξης


• Δίνεται προτεραιότητα στις επιχειρήσεις που διατηρούν φυσικό κατάστημα καθώς αυτές επηρεάζονται πιο πολύ από τους περιορισμούς στην κυκλοφορία των πολιτών/καταναλωτών


• Επιτρέπεται η υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος υπό μορφή «φιλοξενίας» σε μεγάλους και ασφαλείς δικτυακούς τόπους


• Δεν απαιτείται πλέον η εκ των προτέρων υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος, καθώς στις επιχειρήσεις θα δοθεί χρόνος έξι (6) μηνών αφού ενταχθούν, για να υλοποιήσουν το έργο τους.


Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:


• Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) και εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr


• Υπεύθυνες Δηλώσεις περί πλήρωσης της ιδιότητας ΜμΕ και περί πλήρωσης των απαιτήσεων σώρευσης


• Φορολογικά στοιχεία και έντυπα με εμφανείς τις ενδείξεις ηλεκτρονικής/έντυπής υποβολής τους.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

38 Προβολές0 Σχόλια
  • Εικόνα συγγραφέαinmagazine

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου και στην χώρα μας (κάλλιο αργά παρά ποτέ) κι έτσι αντίστοιχα έχει προκύψει και μεγάλο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων που να ικανοποιούν αυτές τις ανάγκες.


Έτσι, είτε έχετε ήδη κάποιο κατάστημα και θέλετε να αρχίσετε να εμπορεύεστε και ηλεκτρονικά είτε θέλετε να ξεκινήσετε με ένα e-shop την επιχειρηματική σας δραστηριότητα, παρακάτω σας αναφέρουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να μπορέσετε να δημιουργήσετε το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα.


Τα βήματα για την έναρξη του δικού σας e-shop είναι συνοπτικά τα παρακάτω:

1ο βήμα - Έδρα της επιχείρησης

Για εσάς που δεν έχετε ξεκινήσει ακόμα κάποια δραστηριότητα, θα χρειαστεί να βρείτε κάποιο χώρο ο οποίος θα είναι για αυτή την χρήση και θα δηλωθεί ως έδρα της επιχείρησής σας. Αυτός θα είναι ο χώρος που ουσιαστικά θα υπάρχει το εμπόρευμά σας και επίσης θα πρέπει να μπορεί να γίνει έλεγχος από την εφορία για αυτόν. Εσείς που έχετε επιχείρηση η οποία στεγάζεται σε επαγγελματικό χώρο (και όχι σε οικία), μπορείτε φυσικά να χρησιμοποιήσετε τον χώρο αυτό για το e-shop σας.


Για την έδρα λοιπόν της επιχείρησής σας, μπορείτε να νοικιάσετε κάποιο χώρο με το αντίστοιχο μισθωτήριο συμβόλαιο που θα πρέπει να κατατεθεί στην εφορία ή να δηλώσετε κάποιον ιδιόκτητο χώρο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως επαγγελματική στέγη. Ο χώρος που θα επιλέξετε μπορεί να είναι ένα μεγάλο κατάστημα ή και μία πολύ μικρή αποθήκη με ελάχιστο κόστος καθώς δεν σας περιορίζει κανένας σε αυτήν την επιλογή.


Προσοχή όμως: ο χώρος αυτός δεν μπορεί να είναι μέρος της κατοικίας σας ή της κατοικίας κάποιου άλλου. Και αυτό γιατί πρέπει να μπορεί να ελεγχθεί από την εφορία ανά πάσα στιγμή και στο σπίτι δεν μπορεί να κάνει έλεγχο η εφορία. Άρα ο χώρος πρέπει να είναι ανεξάρτητος με μία τουλάχιστον διαθέσιμη είσοδο.


Θα ήθελα ακόμη σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι όταν σαν εταιρεία επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές (για αποφυγή πληρωμής ΦΠΑ σε συναλλαγές με επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) θα πρέπει ο χώρος να είναι εντελώς άδειος μέχρι τη στιγμή που θα έρθει να τον ελέγξει η εφορία.

Δηλαδή, αν εσείς βρείτε το χώρο και θέλετε να ξεκινήσετε να τον ετοιμάζετε, το σωστό είναι πρώτα να πάτε να κάνετε την έναρξη στην εφορία για να έρθει να ελέγξει το χώρο σας και μετά να αρχίσετε να τον εξοπλίζετε. Φυσικά, δεν κάνουν σε όλες τις περιπτώσεις έλεγχο αλλά καλό είναι να μην το ρισκάρετε καθώς ο έλεγχος γίνεται τις περισσότερες φορές.


Υπάρχει μία περίπτωση που μπορεί, το τονίζω μπορεί, να γλιτώσετε την ενοικίαση χώρου. Αυτό είναι το dropshipping, δηλαδή την αποστολή παραγγελιών απευθείας από τους προμηθευτές σας στους πελάτες σας. Αλλά αυτό για να συμβεί, θα πρέπει να έχετε αντίστοιχο χαρτί από τον προμηθευτή σας, να το καταθέσετε στην εφορία και πάλι δεν είναι σίγουρο ότι θα το δεχτεί καθώς είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε εφόρου.


2ο βήμα - Κατάλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα

Για να μπορέσετε να διαθέσετε τα προϊόντα σας ηλεκτρονικά και να εκτελέσετε πωλήσεις από το eshop σας (είτε λιανικής είτε χονδρικής) θα πρέπει να η επιχείρησή σας να έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της και να έχει την κατάλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα.


Αυτή δηλώνεται μέσα από τους ΚΑΔ τους οποίους θα επιλέξετε με τη βοήθεια του λογιστή σας και αναφέρονται στην δραστηριότητα την οποία θα έχετε, δηλαδή στην εμπορία κατηγορίας ειδών μέσω διαδικτύου.


Οπότε, αν έχετε ήδη κάποια επιχείρηση, μιλήστε με το λογιστή σας για να ελέγξετε τους ΚΑΔ που μπορεί να χρειαστείτε, αν δεν τους έχετε ήδη ενσωματωμένους.

Εάν δεν έχετε επιχείρηση ή εταιρεία (ατομική, ΙΚΕ, ΕΕ, ΟΕ κλπ), θα πρέπει να δημιουργήσετε μία. Παρακάτω σας αναφέρουμε τα βήματα για την έναρξη μίας ατομικής επιχείρησης (η πιο απλή για να ανοίξει κανείς όταν ξεκινάει):

  1. Να ασφαλιστεί ο ιδιοκτήτης στο υποχρεωτικό ασφαλιστικό ταμείο (ΕΦΚΑ).

  2. Να γίνει εγγραφή στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της περιοχής που θα οριστεί ως έδρα της επιχείρησης.

  3. Να ληφθεί «Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Επιπλέον θα χρειαστείτε Ταμειακή μηχανή ή λογιστικό πρόγραμμα για εκτύπωση αποδείξεων.3ο βήμα - Προμηθευτές προϊόντων

Στην περίπτωση που θέλετε να πουλήσετε προϊόντα που εσείς παράγετε, τότε δεν θα χρειαστεί να διαβάσετε περαιτέρω για αυτό το βήμα.


Στην περίπτωση που δεν παράγετε κάποια προϊόντα, θα χρειαστεί να βρείτε κάποιον ή κάποιους προμηθευτές για να σας προμηθεύσουν με τα προϊόντα που θα εμπορεύεστε.

Είναι γεγονός ότι θα χρειαστεί να ψάξετε αρκετά γιατί οι προμηθευτές που θα πρέπει να βρείτε, πέρα ότι πρέπει να έχουν τα προϊόντα που θέλετε, πρέπει να είναι αξιόπιστοι στα στοκ και στους χρόνους παράδοσής τους αλλά όσο γίνεται και πιο οικονομικοί σε κόστος προϊόντος και μεταφορικών ώστε να μπορέσετε να είστε κι εσείς ανταγωνιστικοί στην αγορά.


Φυσικά αυτό θα γίνει και κατά τη διάρκεια των πρώτων παραγγελιών σας όπου θα μπορέσετε να κρίνετε καλύτερα με ποιους μπορείτε να συνεργαστείτε και με ποιους όχι.


Στις μέρες μας υπάρχουν αρκετοί τρόποι να διευκολύνετε την καθημερινότητά σας στη διαχείριση του e-shop και έχουμε καταγράψει κάποιους από αυτούς στην σελίδα μας για την κατασκευή του e-shop. Η διαχείριση μπορεί να περιλαμβάνει την εισαγωγή προϊόντων, την ενημέρωση διαθεσιμοτήτων με βάση τα στοιχεία του προμηθευτή, τη διαχείριση των παραγγελιών καθώς και άλλες καθημερινές ενέργειες.


Έτσι, θα ήταν ένα πολύ καλό στοιχείο για τον προμηθευτή σας να μπορεί να διαθέτει τα προϊόντα του σε ηλεκτρονική μορφή για εισαγωγή σε eshop. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να εισάγετε τα προϊόντα σας απευθείας στο eshop σας από ένα απλό αρχείο (CSV ή XML) καθώς ακόμα πιο ιδανικά να αυτοματοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία του συγχρονισμού του με καθημερινή ενημέρωση διαθεσιμοτήτων και τιμών καθώς και εισαγωγή ή διαγραφή προϊόντων που έχουν προστεθεί ή αφαιρεθεί από τον κατάλογό του. Υπάρχει η δυνατότητα να ανεβούν έως 50.000 προϊόντα4ο βήμα - Εταιρίες ταχυμεταφορών (courier)

Για να μπορέσετε να αποστείλετε τις παραγγελίες σας, θα χρειαστεί να συνεργαστείτε με μία εταιρεία ταχυμεταφορών, τα λεγόμενα courier, η οποία θα αναλάβει να παραλαμβάνει από εσάς τα πακεταρισμένα δέματα και να τα παραδίδει στον πελάτη σας.


Το κόστος συνήθως για ένα καινούριο e-shop κυμαίνεται στα 2,5€ με 3€ για δέματα έως 2 κιλά. Βέβαια, αυτό είναι εντελώς ενδεικτικό και η κάθε εταιρεία θα σας κάνει μία πιο εξειδικευμένη προσφορά ανάλογα με αυτό που θα διαπραγματευτείτε και ειδικά αργότερα όταν θα αρχίσετε να έχετε μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών.

Άλλωστε, η συνεργασία με μία εταιρεία Courier είναι από τα πρώτα που ζητάμε κι εμείς να κάνετε καθώς δημιουργούμε το e-shop σας καθώς θα χρειαστούμε από εσάς τους κανόνες των αποστολών.


Τι εννοώ με το παραπάνω; Ότι δηλαδή, μπορεί η Courier να σας χρεώνει εσάς για παράδειγμα 2.5€ το δέμα αλλά εσείς να θέλετε να επιμεριστείτε ένα μέρος αυτού για να μειώσετε τα έξοδα αποστολής στον πελάτη και να αυξήσετε τις παραγγελίες σας. Δηλαδή, μπορείτε να επιλέξετε να χρεώνεται όσο θέλετε τον πελάτη σας κατά την αποστολή παραγγελιών με courier και απλά πρέπει να αναφέρετε στην εταιρεία που θα συνεργαστείτε τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύσουν.


Μπορώ να αναφέρω ότι οι χρήστες έχουν εξοικειωθεί πλέον με τη λογική του κόστους των μεταφορικών για την αποστολή παραγγελιών. Βέβαια, από την άλλη πρέπει να προσέξετε να μην το παρακάνετε με το κόστος αυτό καθώς έχουμε παρατηρήσει ότι e-shop με μεγάλα μεταφορικά κατά το checkout (στην πληρωμή δηλαδή) χάνουν αρκετούς πελάτες τους, τα γνωστά και ως abandonded cart.


Τέλος, πολλοί χρήστες ψάχνουν για τα δωρεάν μεταφορικά και μπορεί να επιλέξουν να αγοράσουν και κάτι παραπάνω αν χρειαστεί για να τα συμπληρώσουν καθώς αλλιώς νιώθουν ότι "πετούν" τα χρήματά τους.


Έτσι, καλό είναι στο e-shop σας να εισάγετε κάποιους κανόνες που να μπορούν να προσφέρουν δωρεάν μεταφορικά (π.χ. πάνω από 40€) και να τους ενημερώνεται κατάλληλα για αυτό. Ένα όμορφο και έξυπνο παράδειγμα που μας έχει ζητηθεί να υλοποιήσουμε πάνω σε αυτό, είναι να εμφανίζουμε ένα μήνυμα στο καλάθι του χρήστη που να τον ενημερώνει ότι απομένουν Χ € για δωρεάν μεταφορικά.


5ο βήμα - Άλλοι επαγγελματίες που θα χρειαστεί να συνεργαστείτε

Λογιστής Ο άνθρωπος που θα σας συμβουλέψει πώς πρέπει να κινηθείτε και για όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να αποφύγετε τις κακοτοπιές. Είναι απαραίτητος για κάθε επαγγελματία και ο καλός μπορεί να σας λύσει αρκετά προβλήματα καθώς και να σας συμβουλέψει πριν από οποιαδήποτε επιχειρηματική σας κίνηση.


Δικηγόρος Παντού χρειάζεται ένας καλός! Στην περίπτωση του e-shop θα χρειαστεί να τον συμβουλευτείτε σίγουρα αρχικά για τους Όρους & τις Προϋποθέσεις που θα ισχύουν για την σελίδα σας καθώς και για την Πολιτική Απορρήτου, μιας και τα προσωπικά δεδομένα από το Μάιο του 2018 είναι πλέον πολύ πιο σημαντικά στην ηλεκτρονική μας καθημερινότητα.


6ο βήμα - Κατασκευή e-shop

Θα χωρίσουμε την κατασκευή του eshop σε υποκατηγορίες για να την εξηγήσουμε και λίγο καλύτερα καθώς περιλαμβάνει αρκετές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.


Πληρωμές στο eshop Εδώ υπάρχουν δύο κατηγορίες, οι online πληρωμές & οι offline πληρωμές.

Οι Online Πληρωμές είναι αυτές που γίνονται αυτόματα μέσα από την ιστοσελίδα χωρίς να χρειαστεί να πάτε για παράδειγμα σε μία τράπεζα και το μεγάλο πλεονέκτημα για εσάς είναι ότι γίνεται αυτόματα η χρέωση του πελάτη μόλις καταχωρήσει τα στοιχεία του, χωρίς να απαιτείται από εσάς έξτρα διαδικασία.


Κάποιες από τις online πληρωμές είναι η Πληρωμή με Κάρτα (πιστωτική ή χρεωστική), το Paypal, η πληρωμή μέσω τραπέζης (όχι όμως η κατάθεση σε λογαριασμό αλλά η αυτόματη σύνδεση και πληρωμή μέσω ebanking όπως κάνει το PayByBank κ.ά.


Εάν πρόκειται να προσθέσετε την πληρωμή με κάρτα μέσω τραπέζης, είναι φρόνιμο να ξεκινήσετε από νωρίς τις διαδικασίες για τη δυνατότητα αυτή καθώς η τράπεζα αργεί συνήθως να απαντήσει (μόνο στη Viva έχω παρατηρήσει πολύ γρήγορες διαδικασίες για την έκδοση του e-pos). Συνήθως, πρέπει να απευθυνθείτε στο Merchant τμήμα της τράπεζας για να σας δώσουν τη δυνατότητα για το e-pos. Οι προμήθεια σε αυτήν περίπτωση είναι κάτω συνήθως λίγο κάτω από 1%.


Μια νέα υπηρεσία που είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα εδώ και λίγο καιρό είναι το Stripe, μια πύλη πληρωμών σαν το PayPal αλλά με τη δυνατότητα να δεχτείτε κάρτες κατευθείαν μέσα στο e-shop και τις διαδικασίες να είναι εξαιρετικά γρήγορες. Η προμήθεια αυτή τη στιγμή για κάρτες εντός ευρωπαϊκής ένωσης είναι στα 1.40% +0.25€ ανά συναλλαγή.


Οι offline πληρωμές είναι αυτές που δε γίνονται τη στιγμή της παραγγελίας μέσα από την ιστοσελίδα και συνήθως είναι πιο δαπανηρές είτε από άποψη κόστους είτε από άποψη χρόνου (είτε για τον πελάτη είτε για εσάς) κι απαιτούν περισσότερες ενέργειες για την συλλογή και την ταυτοποίησή τους.


Παρόλα αυτά, παραμένουν πολύ ισχυρές επιλογές σε ένα eshop στην Ελλάδα καθώς πολλοί πελάτες προτιμούν πιο «ασφαλή» τρόπο για την πληρωμή της παραγγελίας τους καθώς δεν επιθυμούν ή δεν γνωρίζουν να βάλουν τα στοιχεία της κάρτας τους σε ένα eshop. Οι πιο χαρακτηριστικές είναι η Κατάθεση σε Τράπεζα, η Αντικαταβολή & η Πληρωμή στο Κατάστημα.


Domain Name Το Domain Name είναι το όνομα που θα βρίσκεται το ηλεκτρονικό σας κατάστημα, για παράδειγμα το www.dicha.gr που είναι το δικό μας domain. Οι πιο συνηθισμένες καταλήξεις για ελληνικά eshop είναι το .gr, .com, .eu, .com.gr κτλ. Βέβαια πλέον στις μέρες μας έχουν μπει κι άλλες καταλήξεις, όπως .shop, .store, .co τα οποία και μπορείτε να επιλέξετε.

Το κόστος συνήθως δεν είναι μεγάλο, ξεκινάει από τα 10€ περίπου τον χρόνο και το δύσκολο είναι απλά να βρείτε ένα όνομα που να σας ταιριάζει και να είναι ευκολομνημόνευτο.


Φιλοξενία e-shop Η φιλοξενία του e-shop σας, ή αλλιώς το γνωστό hosting, είναι εκεί που πραγματικά βρίσκεται η ιστοσελίδα σας. Εκεί είναι τα αρχεία της, η βάση δεδομένων της. Αυτός είναι πραγματικά ο υπολογιστής (ο γνωστός μας server) που «σερβίρει» τo e-shop σας στους χρήστες. Και όλα τα παραπάνω καθιστούν την φιλοξενία του e-shop σας ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της δημιουργίας του.


Το e-shop σας πρέπει να φορτώνει γρήγορα. Ακόμη, το e-shop σας πρέπει να είναι συνεχώς online καθώς και να έχει αυτόματα backups για λόγους ασφάλειας καθώς μπορεί να χρειαστεί η επαναφορά του σε περίπτωση κάποιας βλάβης. Όλα αυτά τα παρέχει μία σωστή φιλοξενία αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα βρείτε εύκολα μία τέτοια.


Για αυτό εμείς σας προτείνουμε τις δύο εταιρείες hosting που έχουμε δοκιμάσει και δουλεύουν τέλεια με το WordPress, το Wix κλπ...


Λογότυπο – Εταιρική Παρουσίαση Το λογότυπο και γενικότερα η εταιρική σας παρουσίαση είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει για οποιαδήποτε επιχείρηση, ακόμα και για ένα απλό blog. Απλά όταν μιλάμε για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό καθώς ο χρήστης θα σας γνωρίσει μέσα από αυτήν μιας και μπορεί να μην επισκεφτεί ποτέ τον πραγματικό σας χώρο. Έτσι, πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στην δημιουργία μίας ελκυστικής εταιρικής παρουσίασης η οποία θα σας κάνει να ξεχωρίσετε από τον ανταγωνισμό αλλά και να εκφράσει την ταυτότητα που εσείς θέλετε να έχει η επιχείρησή σας.


Ηλεκτρονικό Κατάστημα Αν και το θέμα μας είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι μιας, όπως διαβάσατε και παραπάνω, μεγάλης λίστας ενεργειών που πρέπει να εκτελεστούν.


Η κατασκευή e-shop λοιπόν είναι το βήμα που θα κάνετε για τη δημιουργία του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Η κατασκευή μπορεί να γίνει με τις παρακάτω πλατφόρμες Wordpress, Wix OpenCart"...


Το e-shop σας λοιπόν πρέπει να δημιουργηθεί έτσι ώστε να ταιριάξει με την ηλεκτρονική σας παρουσία, να είναι φιλικό προς τους χρήστες, να είναι άριστα βελτιστοποιημένο για τα κινητά (τελευταία οι τάσεις ξεφεύγουν πάνω από 80% για τους χρήστες που επισκέπτονται τα eshop από το κινητό τους) και φυσικά να σας αρέσει!

Ακόμη, θα πρέπει να είναι βελτιστοποιημένο για τις μηχανές αναζήτησης για να μπορεί να ανιχνευθεί και να ανέβει στα οργανικά αποτελέσματα της Google. Τέλος, θα πρέπει να φορτώνει γρήγορα και να προσφέρει στο χρήστη μια άριστη εμπειρία καθώς με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσει να τον πείσει να κάνει και κάποια αγορά!.


7ο βήμα - Μετά την κατασκευή του ηλεκτρονικού καταστήματος

Παράλληλα με την κατασκευή του e-shop σας θα δημιουργήσετε λογικά και κάποιους λογαριασμούς σε κάποια από τα social networks (με κυρίαρχα στις μέρες μας το facebook και το instagram) καθώς και θα καταχωρήσετε την επιχείρησή σας στο Google MyBusiness.


Από αυτό το σημείο και μετά πρέπει να επιλέξετε πώς θα κινηθείτε για να προωθήσετε το e-shop σας και να φτάσετε στα μάτια των δυνητικών πελατών σας. Οι επιλογές που έχετε είναι οι εξής: Markeplaces (Skroutz, BestPrice, Amazon κτλ), Google Ads, Διαφήμιση σε Social, Προώθηση SEO.


Marketplaces Ίσως η πιο «ασφαλής» επιλογή καθώς εκεί δεν έχετε να διαχειριστείτε ιδιαίτερα πολλά πράγματα και κοιτάτε να γίνετε πιο ανταγωνιστικός στις τιμές που προσφέρετε, τουλάχιστον στα Marketplace (Skroutz, Best Price) που υπάρχουν στην Ελλάδα αυτήν την στιγμή.


Google Ads Η διαφήμιση στις αναζητήσεις του Google αλλά και στο δίκτυο προβολής της (ιστοσελίδες που προσφέρουν διαφημίσεις της, το Youtube κ.ά.). Είναι κάτι που προτείνετε στους περισσότερους νεοεισερχόμενους στην αγορά καθώς έτσι θα εμφανιστείτε στον χρήστη όταν θα σας αναζητήσει αλλά θα ανεβάσετε επίσης και την αναγνωρισιμότητα του brand σας.


Διαφήμιση σε Social Η διαφήμιση στα Social Networks έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας και σαν επαγγελματίες του χώρου αλλά και σαν χρήστες. Στο facebook μας καθημερινά, βλέπουμε ίσως περισσότερες διαφημίσεις από νέα των φίλων μας. Κι αυτό κάνει αυτό τον τρόπο διαφήμισης ιδιαίτερα αποδοτικό καθώς οι χρήστες είναι ανέμελοι όταν «τριγυρνούν» στα Social και πιο πρόθυμοι να μπουν να αγοράσουν. Το άλλο δυνατό του σημείο είναι ότι μπορούμε επίσης να στοχεύσουμε συγκεκριμένο target group για να προωθήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.


Προώθηση SEO Ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι καθώς απαιτεί χρόνο, κόπο (και δικό μας και δικό σας) αλλά και γνώση πάνω στο αντικείμενο για να φανούν τα πρώτα αποτελέσματα και να πάρετε τις πρώτες σας πωλήσεις. Αναφερόμαστε ουσιαστικά στην βελτιστοποίηση του eshop σας για να εμφανιστεί ψηλότερα στα οργανικά αποτελέσματα της Google -διαβάστε το σχετικό μας άρθρο Τι είναι το SEO;.


Το θετικό με αυτήν την διαδικασία είναι ότι πρόκειται για κάτι πιο μόνιμο από τη διαφήμιση, την οποία αν την κόψεις ουσιαστικά εξαφανίζεσαι, και κάτι το οποίο πολλές φορές το εκτιμάνε ιδιαίτερα και οι χρήστες καθώς είναι πολύ σημαντικό για αυτούς, κι όχι άδικα, να εμφανίζεσαι στα πρώτα αποτελέσματα της Google.


Συνοψίζοντας

Νομίζω ότι εν τέλει το άρθρο μεγάλωσε περισσότερο από όσο το περίμενα, αλλά ήθελα να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό οδηγό για όλους εσάς που ψάχνετε να επενδύσετε μέσω της κατασκευής ενός ηλεκτρονικού καταστήματος κι όχι απλά ένα ακόμα άρθρο.

Έτσι, μπορεί να είναι μεγάλη η παραπάνω λίστα, αλλά καθώς έχουμε συνεργαστεί ήδη με πολλούς ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα την επιχειρηματικότητά τους, μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για όλα τα παραπάνω βήματα και να είμαστε δίπλα σας για ότι χρειαστείτε.


Το σίγουρο είναι ότι μία τέτοια κίνηση είναι ένα μεγάλο βήμα και απαιτεί αφοσίωση και αρκετό από τον χρόνο σας καθώς ανοίγετε ένα νέο κατάστημα.

Ελπίζω πραγματικά να σας βοήθησα και για ότι δεν είναι αρκετά ξεκάθαρο, μπορείτε να αναφέρετε τις απορίες σας στην περιοχή των σχολίων παρακάτω. Θα χαρώ να σας απαντήσω και να συνομιλήσουμε για τα θέματα που μπορεί να σας απασχολούν.#eShop

3 Προβολές0 Σχόλια
bottom of page